Om os

I 1995 startede arkitekt Torben Pryning XTPDESIGN. Det var Torben Prynings mål at etablere de praktiske virksomhedsrammer for udvikling og fremstilling samt markedsføring af et helt nyt og smukt sæt funktionelt designede udeluftventiler - XTP2000 - til brug i boliger samt kontorejendomme og fabriksbygninger.

XTP2000 blev af Dansk Design Center i 1998 tildelt Danmarks førende industrielle designpris,
og i motivationen for prisen blev det bl.a. understreget, at ”XTP2000. både teknisk og arkitektonisk udgjorde en såvel længe som ønsket innovativ fornyelse af mulighederne for naturlig ventilation”.

Efter en succesfuld introduktion på såvel det danske som grønlandske marked blev XTP2000 markedsført i England i 2007 hvor udeluftventilerne hurtigt generede en betydelig interesse.


Med henblik på at tilføre virksomheden nye ressourcer på såvel det tekniske som merkantile område blev virksomheden i 2008 omdannet i forbindelse med optagelse af fire nye partnere. De nye medejere bidrager hver især med ny viden og erfaringer i bestræbelserne på at udvide forretningsområdet. De fire nye partnere er alle tæt involveret i det daglige arbejde og udgør en arbejdende bestyrelse i virksomheden.

I 2008/9 blev XTP2000 redesignet og teknisk justeret på en lang række punkter, hvilket har gjort ventilen langt lettere at montere samt forbedret dens funktionalitet.


Yderligere oplysninger: Byggematerialer